Επιγραφή ρολόι led 85Χ38, ένδειξη θερμοκρασίας.


Επιγραφή ρολόι led 85Χ38, ένδειξη θερμοκρασίας.

Επιγραφή ρολόι led 85Χ38, ένδειξη θερμοκρασίας.