« Επιγραφές ρολόγια led

Επιγραφή ρολόι led 85Χ38, ένδειξη θερμοκρασίας.

Επιγραφή ρολόι led 85Χ38, ένδειξη θερμοκρασίας.

Επιγραφή ρολόι led 85Χ38, ένδειξη θερμοκρασίας.