« Επιγραφές ρολόγια led

Ρολόι led μεγάλο 85Χ38 εκατοστά, ένδειξη ημερομηνίας.

Ρολόι led μεγάλο 85Χ38 εκατοστά, ένδειξη ημερομηνίας.

Ρολόι led μεγάλο 85Χ38 εκατοστά, ένδειξη ημερομηνίας.