Οθόνη ρολογιού, από ακρυλικό μεγάλης αντοχής στις καιρικές συνθήκες.


Οθόνη ρολογιού, από ακρυλικό μεγάλης αντοχής στις καιρικές συνθήκες.

Οθόνη ρολογιού, από ακρυλικό μεγάλης αντοχής στις καιρικές συνθήκες.