Επιγραφή υπολογιστές, διπλής όψεως.


Επιγραφή υπολογιστές, διπλής όψεως με λευκά led και μπλε φόντο.

Επιγραφή υπολογιστές, διπλής όψεως.