Επιγραφή led pets hospital, για ιατρείο μικρών ζώων.