« Επιγραφές κομμωτηρίων led

Επιγραφή για κομμωτήριο ανδρών, με λαμπάκια led.

Επιγραφή για κομμωτήριο ανδρών, με λαμπάκια led.

Επιγραφή για κομμωτήριο ανδρών, με λαμπάκια led.