« Επιγραφές κομμωτηρίων led

Επιγραφή κομμωτηρίου, κατασκευασμένη με λαμπάκια led.

Επιγραφή κομμωτηρίου, κατασκευασμένη με λαμπάκια led.

Επιγραφή κομμωτηρίου, κατασκευασμένη με λαμπάκια led.