« Επιγραφές για καφετέριες

Επιγραφή με δύο ποτήρια μπύρες από led και λογότυπο bar.

Επιγραφή με δύο ποτήρια μπύρες από led και λογότυπο bar.

Επιγραφή με δύο ποτήρια μπύρες από led και λογότυπο bar.