« Επιγραφές ιατρείων led

Επιγραφή led παθολόγος, με σταυρό και στηθοσκόπιο.

Επιγραφή led παθολόγος, με σταυρό και στηθοσκόπιο.

Επιγραφή led παθολόγος, με σταυρό και στηθοσκόπιο.