« Επιγραφές φαρμακείων led

Ηλεκτρονική πινακίδα led για φαρμακεία, με ένδειξη θερμοκρασίας.

Ηλεκτρονική πινακίδα led για φαρμακεία, με ένδειξη θερμοκρασίας.

Ηλεκτρονική πινακίδα led για φαρμακεία, με ένδειξη θερμοκρασίας.