Ηλεκτρονική πινακίδα φαρμακείου.


Ηλεκτρονική πινακίδα led για φαρμακεία, με ένδειξη θερμοκρασίας.

Ηλεκτρονική πινακίδα φαρμακείου.