Επιγραφή φαρμακείου led – 02.


Γράμμα Φ τύπος slim, με εξωτερικό φωτισμό led.

Επιγραφή φαρμακείου led – 02.