« Επιγραφές φαρμακείων led

Επιγραφή φαρμακείου led – 02.

Γράμμα Φ τύπος slim, με εξωτερικό φωτισμό led.

Γράμμα Φ τύπος slim, με εξωτερικό φωτισμό led.