Επιγραφή φαρμακείου led – 09.


Πλαϊνό γράμματος επιγραφής, 2,5 εκατοστά.

Επιγραφή φαρμακείου led – 09.