« Επιγραφές φαρμακείων led

Λαμπάκια led, τοποθετημένα στο περίγραμμα πρόσοψης, του γράμματος Φ.

Λαμπάκια led, τοποθετημένα στο περίγραμμα πρόσοψης, του γράμματος Φ.

Λαμπάκια led, τοποθετημένα στο περίγραμμα πρόσοψης, του γράμματος Φ.