Επιγραφή φαρμακείου led – 02.


Λαμπάκια led, τοποθετημένα στο περίγραμμα πρόσοψης, του γράμματος Φ.

Επιγραφή φαρμακείου led – 02.