Οβάλ επιγραφή led open, για καταστήματα μπύρας ή bar.


Οβάλ επιγραφή led open, για καταστήματα μπύρας ή bar.

Οβάλ επιγραφή led open, για καταστήματα μπύρας ή bar.