Διαστάσεις ταμπέλες led


Διαστάσεις κατασκευής ταμπέλες led ηλεκτρονικές επιγραφές led κυλιόμενων μηνυμάτων.

Διαστάσεις κατασκευής πινακίδων ταμπελών led σε εκατοστά.


Εμφάνιση κειμένου από 1 έως 2 σειρές. Ύψος 16 εκ.

64 x 16 | 96 x 16 | 128 x 16 | 160 x 16 | 192 x 16 | 228 x 16 | 256 x 16 | 288 x 16


Εμφάνιση κειμένου από 1 έως 4 σειρές. Ύψος 32 εκ.

64 x 32 | 96 x 32 | 128 x 32 | 160 x 32 | 192 x 32 | 228 x 32 | 256 x 32 | 288 x 32


Εμφάνιση κειμένου από 1 έως 5 σειρές. Ύψος 48 εκ.

64 x 48 | 96 x 48 | 128 x 48 | 160 x 48 | 192 x 48 | 228 x 48 | 256 x 48


Εμφάνιση κειμένου από 1 έως 6 σειρές. Ύψος 64 εκ.

64 x 64 | 96 x 64 | 128 x 64 | 160 x 64 | 192 x 64


Για άλλη μεγαλύτερη επιθυμητή διάσταση, ρωτήστε μας στο 2311242667-8 και 6948789011.