Διαστάσεις πινακίδες led


Διαστάσεις κατασκευής πινακίδων led κυλιόμενου κειμένου για να μη ψάχνετε πινακίδα led μεταχειρισμένη.

Διαστάσεις ηλεκτρονικές πινακίδες led σε εκατοστά.


Εμφάνιση κειμένου από 1 έως 2 σειρές. Ύψος 23 εκ. 

71 x 23 | 103 x 23 | 135 x 23 | 167 x 23 | 199 x 23 | 231 x 23 | 263 x 23 | 295 x 23 | 327 x 23 | 359 x 23 | 391 x 23 | 423 x 23 | 455 x 23 | 487 x 23


Εμφάνιση κειμένου από 1 έως 4 σειρές. Ύψος 39 εκ. 

71 x 39 | 103 x 39 | 135 x 39 | 167 x 39 | 199 x 39 | 231 x 39 | 263 x 39 | 295 x 39 | 327 x 39 | 359 x 39 | 391 x 39 | 423 x 39 | 455 x 39 | 487 x 39


Εμφάνιση κειμένου από 1 έως 5 σειρές. Ύψος 55 εκ. 

71 x 55 | 103 x 55 | 135 x 55 | 167 x 55 | 199 x 55 | 231 x 55 | 263 x 55 | 295 x 55 | 327 x 55 | 359 x 55 | 391 x 55 | 423 x 55 | 455 x 55 | 487 x 55


Εμφάνιση κειμένου από 1 έως 6 σειρές. Ύψος 71 εκ. 

71 x 71 | 103 x 71 | 135 x 71 | 167 x 71 | 199 x 71 | 231 x 71 | 263 x 71 | 295 x 71 | 327 x 71 | 359 x 71 | 391 x 71 | 423 x 71 | 455 x 71 | 487 x 71


Για άλλη μεγαλύτερη επιθυμητή διάσταση, ρωτήστε μας στο 2311242667-8 και 6948789011.