Ηλεκτρονική επιγραφή 103 Χ 39 εκ.


Ηλεκτρονική πινακίδα led 103 Χ 39 εκατοστά, δυο σειρών με κόκκινα led.

Ηλεκτρονική επιγραφή 103 Χ 39 εκ.