Ηλεκτρονική επιγραφή 135 Χ 103 εκ.


Ηλεκτρονική πινακίδα 135 Χ 103 εκατοστών με πράσινα led.

Ηλεκτρονική επιγραφή 135 Χ 103 εκ.